Hvor å låse opp en Nokia 2600C-to Phone

Hvor å låse opp en Nokia 2600C-to Phone


Låse Nokia 2600C-2, også kjent som Nokia Classic, vil tillate deg å bruke andre tjenesteleverandører uten å måtte kjøpe en ny telefon eller signere en kontrakt. Det er en prosess som potensielt kan gi deg bedre dekning og spare penger, spesielt når du reiser utenlands, siden du kan unngå lang avstand og roaming avgifter. Det er også en fordel å låse opp telefonen før videresalg den, som verdien kan økes med inntil 300 prosent.

Bruksanvisning

1 Skaff telefonens IMEI-nummer ved å skrive "* # 06 #" i telefonen.

2 Kontakt tjenesteleverandøren og be om en opplåsningskode. Du må oppgi mobilnummer, e-postadresse og IMEI-nummeret. Dersom selskapet nekter å gi deg en kode, kan du kjøpe en fra en ekstern låse nettsted som MobileUnlockSolutions, UnlockItNow.com eller FonesZone.

3 Slå av telefonen, ta ut SIM-kortet og slå den på igjen.

4 Type "# pw + opplåsningskode + 1 #" (med "låse kode" er den koden du fikk i forrige trinn). For å få "+" tegn, trykk på "" -knappen to ganger. For å få bokstaven "p", trykker du på knappen "" tre ganger. For å få bokstaven "w", trykk på "*" knappen fire ganger. Det vises en melding på skjermen som sier "SIM Restriction Off".