Hvor å låse opp en Net10 Cell Phone

Net10 er et forhåndsbetalt trådløse tjenester som tilbyr pay-as-you-go planer og en enkel Minutter Plus plan, som alle er ikke-kontrakt planer uten noen avbestillingsgebyr. Du kan låse Net10 mobiltelefon for å sikre at ingen bruker den til å ringe, sende eller motta tekster eller laste ned belastningen noe fra Internett uten din tillatelse. Når du er klar til å ringe, sende og motta tekst eller hente talepostmeldinger, må du låse opp telefonen ved hjelp av standard fødselsnummer, PIN-kode.

Bruksanvisning

1 Åpne Net10 telefonen for å få tilgang til alfanumeriske tastaturet, avhengig av modell av telefonen.

2 Bruk det alfanumeriske tastaturet til å angi PIN-koden. De fleste standard PIN-koder er satt til enten "0000" eller de fire siste sifrene i telefonnummeret.

3 Trykk på "OK", og den låste symbolet forsvinner fra telefonens skjerm, og den er klar til bruk.

Hint

  • PIN-kode er en tilleggsfunksjon, og du kan deaktivere den etter at du skriver inn PIN-koden.