Hvor å låse opp en DVD-R

Hvor å låse opp en DVD-R


Hvis DVD-R kom fra en annen region i verden, kan det ha en låsekode på den. Denne koden hindrer deg fra å spille platen på DVD-spilleren. Bare DVD-spillere fra samme region kan spille DVD-R-plate. Du kan imidlertid få en opplåsningskode som tillater spilleren å lese alle platene i verden. Du kan se etter en kode på Internett ved hjelp av spillerens modellnummer og navnet på produsenten.

Bruksanvisning

1 Finn låse opp koden for DVD-R. Du kan finne opplåsningskoder på Video Hjelp, DVD Explorer og DVD Mystifier (se Ressurser).

2 Skriv ned låsekoden. Opplåsingsprosessen kan bestå av en rekke tall, eller en kort låsekode. Dette avhenger av merke og modell av din DVD-R.

3 Slå på DVD-spilleren. Sett inn DVD-R inn i sporet.

4 Tast inn låsekoden ved hjelp av fjernkontrollen. Slå av spilleren når du taste inn låsekoden.

5 Slå DVD-spilleren igjen. Når den er på, vil den lese og spille plater fra alle regioner.

Hint

  • Noen DVD-spillere kan kreve en hard reset etter inn koden. Denne består av å koble fra enheten og la den unplugged i opptil 30 minutter.
  • Feil å legge inn feil låsekoden kan resultere i en permanent låst DVD-spiller. I dette tilfellet ville produsenten må fikse det.