Hvor å låse opp en AT & amp; T mobiltelefon for gratis

Hvor å låse opp en AT & amp; T mobiltelefon for gratis


AT & T mobiltelefoner har låst SIM for å holde dem fra å bli brukt på andre mobilnettverk. Hvis du har kjøpt en AT & T mobiltelefon på eBay eller mottatt det fra en venn, og ønsker å bruke den på et annet nettverk, det er en måte å gjøre det. Men først må du låse opp SIM.

Bruksanvisning

1 Finn det 15-sifrede IMEI, eller International Mobile Equipment identifikator, kode. Oftest dette er plassert under batteriet over strekkoden. Skriv ned koden og lagre den til senere.

2 Bestem merke og modell av telefonen. Dette er vanligvis funnet sted på telefonen. Skriv ned denne informasjonen også, slik som LG Shine (CU720).

3 Ring AT & T kundesenteret på 800 331 0500 for å se om selskapet kan gi en opplåsningskode. Nevn merke, modell og IMEI på telefonen.

Hint

  • AT & T gir låse koder under disse forholdene:
  • AT & T trådløse tjenester har vært aktiv i mer enn 90 dager.
  • AT & T-konto er i god stand.
  • Telefonen selges av andre celle leverandører og ikke bare AT & T.
  • Låsekoden for telefonen er tilgjengelig fra produsenten.