Hvor å Endre VW Break Pads

Hvor å Endre VW Break Pads


Volkswagen biler kan komme utstyrt med enten plate eller trommestil bremser. For modeller som er utstyrt med skive stil bremser, det er komponenter i bremsesystemet kjent som bremseklosser. Bremseklossene er det som kommer i kontakt med bremseskiver, også kjent som bremseskiver, når bremsepedalen trykkes ned. Etter å ha blitt brukt, vil bremseklossene slutt slites ned og begynner å hyle, dersom de er utstyrt med en slitasjeindikator. Bremseklossene må skiftes når de har slitt ned for mye.

Bruksanvisning

1 Hev bilen. Sett på parkeringsbremsen og plasser bilen jack enten på bilens angitte jack-punkt, eller på en fast del av rammen. Bruke bilen jekk for å heve kjøretøyet høy nok, slik at hjulene kan fjernes. Plasser bremseklosser under hjulene som fortsatt er på bakken. Sted bukker under kjøretøyet, på en fast del av rammen, og deretter senke kjøretøyet, slik at den hviler på bukker.

2 Ta av hjulet. Bruk momentnøkkel og socket sett å fjerne slepe nøtter, som holder hjulet på plass.

3 Fjern de gamle bremseklossene. Hold den nederste styrepinnen med åpen fastnøkkel, og bruke momentnøkkel og socket satt til å fjerne bolten som forbinder den nedre styrepinnen til bremsekalippernes. Pivot bremsekalippernes opp, for å få tilgang til bremseklossene. Skyv de gamle bremseklossene ut.

4 Monter de nye bremseklosser. Sette en av de gamle bremseklosser mot stempelet og bruke C-klemmen for å skyve stempelet inn, slik at det blir plass for den nye bremsekloss. Ta på vernebriller og sjekk bremsevæskebeholderen under panseret for å overvåke bremsevæske nivå. Hvis bremsevæskenivået blir for høyt, må du bruke hevert for å fjerne noe bremsevæske før stempelet kan skyves inn.

5 Koble til bremse glidemiddel på ryggen av de nye bremseklosser. Før de nye bremseklossene på plass. Pivot bremsekalippernes ned, og heller installere nye bolter, eller rent av de gamle boltene og bruke en gjengelåsemiddel til dem. Se i bilen reparere manuell, og bruke momentnøkkel og socket sett å stramme boltene til riktig moment.

6 Sett hjulene tilbake på. Sett hjulene på plass, og bruke momentnøkkel og socket sett å stramme mutrene med riktig moment spesifikasjonen. Bruk bilen jack å heve bilen, og deretter fjerne bukker og bremseklosser. Sakte senke bilen helt. Pump bremsepedalen til det blir fast. Hvis du måtte fjerne bremsevæske, fylle opp bremsen reservoaret til riktig nivå, bruker riktig type ny bremsevæske.

Hint

  • Bruk riktig størrelse på sokkelen ved tiltrekking eller løsne boltene. Bruk av feil størrelse kan enkelt stripe boltene.
  • Vær forsiktig når du håndterer bremsevæske. Bremsevæske er giftig og kan forårsake skade på øynene. Ikke la noen bremsevæske utslipp på kjøretøyet, da det kan føre til skade på bilens lakk.