Hvor å Endre Videre

Viderekobling sender alle innkommende anrop til et annet telefonnummer, slik at du kan plukke opp samtalene på en annen telefon. Denne kan brukes med fasttelefoner eller en mobiltelefon.

Bruksanvisning

fasttelefon

1 Tast * 72, etterfulgt av nummeret du vil viderekoble anrop. Nummeret vil bli kalt umiddelbart.

2 Hvis nummeret du ringte er opptatt eller ikke plukke opp, gjenta trinn 1 for å bekrefte viderekobling. Hvis den andre parten besvarte anropet i trinn 1, trenger du ikke å gjenta prosessen.

3 Tast * 73 for å avbryte viderekobling.

4 Hvis du ønsker å re-start viderekobling til et annet nummer, taste * 72, etterfulgt av nummeret du vil viderekoble anrop.

Mobiltelefon

5 Rådfør deg med telefonen for å finne ut hvor innstillingene for viderekobling er plassert. Vanligvis vil det bli plassert i en "Call Management" eller "Innstillinger"> "samtaler" meny eller undermeny.

6 Velg "Viderekobling" -menyen og skriv inn telefonnummeret som du vil viderekoble anrop.

7 Avbryt viderekobling ved å velge den samme menyen. De fleste telefoner vil spørre deg om du ønsker å deaktivere viderekobling med en dialog når viderekobling er allerede aktivert.

Hint

  • Sjekk med telefonselskapet for å se om det er ekstra kostnader for viderekobling. Mange leverandører krever disse samtalene ved minutt, selv om du har ubegrenset minutter.