Hvor å Endre Transmission Fluid i en 1999 Chevy Malibu

1999 Chevy Malibu krever en overføring væske endring hver 30.000 miles eller 2 år, avhengig av hva som kommer først. Væsken holder girene skifter jevnt og forhindrer at motoren blir overopphetet. Denne regelmessig planlagt vedlikehold krever bare noen få verktøy og tar omtrent en time av gangen. Hold opp med dette arbeidet for å beskytte motoren og hindre kostbare reparasjoner som kan skje hvis vedlikeholds ignoreres.

Bruksanvisning

1 Kjøre bilen i 5 til 10 minutter, og parkere den på et plant underlag. Løft fronten av bilen opp på et par i knekt å nå understellet på motoren lett. Skyve under bilen og lokalisere girboksen, som er i midten av motoren, litt utenfor til førerens side.

2 Plasser 5-qt. pan under tappe bolt, som er plassert på røret i fronten av girkassen.

3 Fjern påfyllingspluggen og dreneringspluggen med pipenøkkel. Vent til alle væske stopper drenering fra girkassen i pannen. Bytt ut bunnpluggen.

4 Legg plastrøret av fluidpumpen inn i påfyllingspluggen og presse 4 qts. av transmisjonsfluid inn i girkassen. Væsken bør begynne å dryppe fra pluggen når den er full. Sett på påfyllingspluggen med pipenøkkel.

5 Senk bilen fra kontaktene.