Hvor å Endre Power Vindu Motor på 1996 GMC Suburban

1996 GMC Suburban ble produsert med elektrisk strøm vinduer, som bruker en liten motor for å slå av vinduet regulator innsiden av døren. Denne motoren kan slites ut og vil kreve erstatning. Tilgang til motoren er gjennom det indre dørpanelet som har to typer festemidler. Den gjennomsnittlige helgen mekaniker kan erstatte kraften vinduet motor i ca 30 minutter.

Bruksanvisning

1 Koble fra batteriet terminalen innlegget ved å skru bolten mot klokken med en pipenøkkel. Setter terminalen vekk fra batteriet.

2 Fjern skruene på innsiden dørpanelet håndtaket ved å vri dem mot klokken med en skrutrekker.

3 Skru boltene på undersiden av armlenet ved å skru dem mot klokken med pipenøkkel.

4 Lirk opp kraften vinduet bryteren panel med en flat skrutrekker og trekk den ut. Fjern de ledninger adapter plugger fra baksiden av bryterpanelet ved å trekke dem direkte bort fra baksiden av bryterne. Trekk armlenet fri fra dørpanelet og sett den til side.

5 Napp dørpanelet fra døren, som starter i hjørnene. Plast popnagler vil slippe med en liten mengde press. Omgå panel inntil alle naglene er gratis så sette panelet bort fra arbeidsområdet.

6 Fjern ledningene adapteret fra motoren ved å trekke ut kontakten direkte ut av motorens kontakten.

7 Ta motoren montere boltene ved å skru dem mot klokken med pipenøkkel. Når den siste skrue løsnes, vil motoren bli utgitt. Trekk motoren direkte bort fra vinduet regulator tannhjul og ut av døren.

8 Installer en ny motor ved å trykke den inn i vinduet regulator tannhjul og sikring på festeboltene i retning med klokken.

9 Fest ledningsnettet adapterplugg til motoren ved å trykke den inn sokkelen.

10 Sett på dørpanelet ved å trykke hver pop nagle inn i tilsvarende hull i døren så lett å peke på området for å feste den ordentlig.

11 Bytt dørpanelet boltene i retning med klokken for å feste armlenet på dørpanelet. Bytt ut armlene skruene i toppen av interiøret dørhåndtaket i klokkens retning.

12 Koble strøm vindu brytere til ledningsnettet adapterstøpsler ved å trykke dem inn på baksiden av bryteren forsamlingen. Sett på bryteren enheten i dørpanelet ved å trykke det forsiktig inn i det åpne hullet inntil plastkanter fangsten.

1. 3 Bytt ut batteriet terminalen innlegget ved å skru bolten med klokken med pipenøkkel.

Hint

  • Utfør denne reparasjon med vinduet i hevet stilling hvis mulig.
  • Vær svært forsiktig når du arbeider med batteriterminal kontakter.