Hvilke funksjoner av en Sony Projection fjernkontroll?

Hvilke funksjoner av en Sony Projection fjernkontroll?


Sony projeksjons-TV med en mengde innstillinger og funksjoner for å maksimere opplevelsen. Fjernkontrollen kommandoer disse funksjonene, noe som gjør det enkelt å sette opp og feilsøke TV mens synkronisering med eksterne enheter.

Feilsøking

Fjernkontrollen for Sony projeksjons-TV er et verdifullt verktøy for feilsøking maskinvareproblemer. Hvis bare én høyttaler fungerer, kan fjern fastslå om problemet er hardware-basert eller bare et problem med balanse innstillingene for lyd, for eksempel.

synkronisering

Enheter som kobles til Sony projeksjon TVer kan bruke fjernkontrollen til å synkronisere funksjoner. I stedet for å håndtere flere kontroller og forskjellige enheter, kan en fjernkontroll synkronisere TV med en ekstern videoenhet, for eksempel et videokamera.

innstillinger

Fjernkontroller for Sony projeksjons TV hjelpe brukere sikre video og lyd innstillinger er optimale. Justere lysstyrke, farge og andre videoinnstillinger gjøres best mens du ser på skjermen fra vanlig leseavstand i stedet for å manipulere maskinvaren direkte.