Hva kan Gel elektroforese brukes til?

Hva kan Gel elektroforese brukes til?


Ved å påføre en elektrisk strøm til en gelmatriks, forskere er i stand til å skille deoksyribonukleinsyre (DNA), ribonukleinsyre (RNA) eller proteinmolekyler. Når disse er separert, blir et bilde tatt av gelen, noe som gir et bilde av de separerte molekylære deler. Denne prosessen kalles elektroforese og hjelper oss til bedre å forstå og identifisere de molekylære komponentene i levende ting.

Forensics

I en verden av etterforskning, er gel elektroforese brukes til å få en DNA fingeravtrykk av en kriminell. Dette betyr at forskere kan nøyaktig fortelle om to stykker av DNA, en funnet på et åsted og en som tilhører en mistenkt, er kamper.

Molekylbiologi

Mikrobiologer bruke gel elektroforese på en jevnlig basis. Fremgangsmåten gjør det mulig for dem å skille og ordne DNA og RNA etter størrelse, og dermed gjøre det lettere å studere dem på molekylært nivå.

genetikk

Gel elektroforese ikke bare gir genetikere med et klarere bilde av DNA, det hjelper også forberede DNA for kloning og genteknologi.

mikrobiologi

Siden mikrobiologi er sentrert rundt studiet av organismer ved de minste nivå, er gelelektroforese nyttig i å trekke ut informasjon om disse organismer. Virologi, en undergruppe av mikrobiologi, bruker også prosessen til å diagnostisere ulike stammer av virus.

biokjemi

Biochemists arbeide med cellulære komponenter, spesielt proteiner og nukleinsyrer. Disse komponentene kan også bli kartlagt ved hjelp av gelelektroforese.