Hva er fordelene med hydrogendrevne kjøretøyer?

Den nåværende kampen mot global forurensning har mange mennesker tenker på å kjøpe renere brennende biler som en hydrogen brenselcellebil. Hydrogendrevne biler har flere fordeler i forhold til moderne fossilt brensel forbrenning biler i tillegg til reduksjon av forurensning. Selv om brenselceller er ikke kommersielt tilgjengelig nå, må dagens forskning bare å løse noen problemer før hydrogen blir en mer levedyktig kilde til drivstoff biler.

Hva er fordelene med hydrogendrevne kjøretøyer?

En lastebil transport hydrogen

Betydning

Hydrogendrevne biler kan hjelpe verden å bekjempe utslipp av klimagasser og redusere fenomenet global oppvarming. Nesten alle biler i dag bruker en motor som går strengt på fossilt brensel. Fossile brensler bidra karbondioksid, som samler seg i atmosfæren og varmer jorden altfor fort, ifølge dagens klima forståelse.

clean Burning

Flere forskjellige prototyper av brenselceller eksisterer, men bruker en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og vann som resulterer i elektrokjemisk energi. Hydrogen brenselceller er i hovedsak forurensning gratis. Vann og varme er de eneste biprodukter av den elektrokjemiske reaksjon. Det er nesten ingen grenser for hva størrelse bilen en hydrogen brenselcelle kan drive; hydrogen kan til og med makt energianlegg.

driving Experience

En vanlig forbrenningsmotor har mange bevegelige deler som forårsaker vibrasjoner og humpete ritt. Brenselcellen kan tilveiebringe en mye mer behagelig kjøre erfaring fordi en brenselcelle skaper energi som et batteri ganske gjennom forbrenning. En hydrogendrevet bil gir en mye mykere og roligere tur enn en bensindrevet motor.

Sikkerhet

The Department of Energys Hydrogen Program rapporterer at mens hydrogen brenner ved lavere temperatur enn bensin og naturgass, varmestrålingen fra en hydrogenbrann er mye lavere enn fra hydrokarboner. Lavere varmestråling reduserer risikoen for å skape en sekundær brann. Hydrogen lekkasjer er også mye tryggere enn bensin lekkasjer; hydrogen er lettere enn luft og dispergerer raskt ut i atmosfæren.

nåværende problemer

Dagens store hindringene for å ta i bruk hydrogen brenselceller som en nasjonal standard er lagring / transport og rensing. Hydrogen er en lett gass som gir mye mindre energi enn et sammenlignbart volum av hydrokarboner. Dette gjør transport av hydrogen tungvint og kostbart. Brenselceller bruker ren hydrogengass, men hydrogen er ikke lett forekomme som en gass i naturen. Den nåværende fremgangsmåte for å isolere hydrogen benytter naturgass, som slipper ut drivhus forbindelser.