Hva er en koaksial digital Cord?

Hva er en koaksial digital Cord?


Digital koaksial ledning er en type kabel som brukes for digital dataoverføring. Digital overføring gir begrensede tap av signal. Mens standard koaksialkabel fungerer godt med TV bildeoverføring, kan digitale programmer slite når miste viktige biter av informasjon. Tenk på det som forskjellen mellom tilfeldig leser et magasin og lese en lærebok på et nytt fag; hvis du går glipp av noen ting i bladet det spiller ingen rolle, men hvis du går glipp av et par kapitler av læreboken, vil du ha problemer med å bestå prøven.

Koaksialkabel Forklart

Koaksialkabler operere ved å sende pulser av elektrisitet gjennom en metallkjerne. Netting og plast beskytte signalet med isolerende det fra innblanding utenfra. Det er varierende impedans karakterer mellom forskjellige typer koaksialkabler, med de vanligste er omtrent 75 ohm. Ohm brukes til å måle signalstyrke. Lavere Ohms bety lavere impedans.

Digital Koaksialkabel

Digitale koaksialkabler ofte er vurdert på 50 ohm. I mange tilfeller er det andre faktorer som påvirker signaloverføringskvalitet, slik som kvaliteten av bærer og isolasjonsmaterialer. Den generelle forskjellen mellom standard og digital koaksial er at digital tilbyr en høyere kvalitet på signaloverføring.

Anvendelser av Digital koaksialkabel

Digital koaksial kabel brukes i dataoverføringen fra en ISP til en høyhastighets Internett-modem. Det er også brukt i high-end audio applikasjoner som surround sound ledninger, på grunn av høyere båndbredde gitt.