Hva er en Dual Band Radio?

Hva er en Dual Band Radio?


En dual band radio er et kommunikasjonssystem som er utviklet for å tillate drift på to separate frekvensbånd. Denne operasjonen kan være en av mange typer overføring og mottak ordninger avhengig av egenskapene til den enkelte radio.

frekvenser

Dual Band radioer tillate kommunikasjon på UHF (ultra høy frekvens) og VHF (veldig høy frekvens) bånd i det elektromagnetiske (EM) spektrum. I amatørradio slang, blir VHF-båndet kalt "2 meter band" og strekker seg fra 144 MHz til 148 MHz. UHF-båndet kalles "70 centimeter band" og spenner 420-450 MHz.

Transmission & Reception

De fleste dual-band radioer vil tillate brukeren å sende på ett band og motta på den andre. Andre anordninger omfatter å sende og motta i det samme bånd, men på to forskjellige frekvenser innenfor dette båndet.

Amateur Radio

En dual band radio er en viktig del av amatørradiovirksomhet. De tillater for lang rekkevidde kommunikasjon mellom individer inkludert ingeniører, forskere, krisekommunikasjon og amatørradioentusiaster.