HP digital projektor SB21: The Power slår seg ikke på

Den digitale HP projektor SB21 viser presentasjoner og videoer fra eksterne kilder på en stor skjerm. Når enheten er satt opp, kan du oppleve problemer med strømbrudd eller utseendet på strømbrudd.

Lens Cap

Hvis SB21 gir inntrykk av at det er maktesløs, sjekk strømknappen i en blå indikatorlampen. Hvis lampen lyser blått og videokilden spiller, men ingen video projiseres, bekrefter at linsedekselet er fjernet.

Skade på ledningen

Trekk ut strømledningen på baksiden av projektoren for å tilbakestille tilkoblingen. Inspiser strømledningen for skader, for eksempel frynser, tårer eller bulker. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes. Hvis strømledningen er koblet til en stripe stikkontakt, bekrefter at listen er slått på.

nonfunctioning Outlet

Trekk ut kanter enden av strømledningen fra stripe eller stikkontakt. Koble en separat elektrisk enhet i uttaket og slå på enheten for å bekrefte uttaket funksjonalitet. Koble fra enheten og fast plugg strømledningen inn i stikkontakten. Kontroller at tilkoblingen er sikker og ikke løs.

Lamp Module

Når lampemodulen brenner ut i projektoren, vil enheten ikke slås på. Sett på lampemodulen for å kunne slå på og bruke projektoren igjen.