How to Program en gammel Sony Trinitron TV

Enhver ikke-programmert TV, ny eller gammel, er verdiløs for å se på TV. Programmere en gammel Sony Triniton å jobbe med antenneinngangen er nødvendig for å få TV-en for å vise kanalene. Programmer krever ingen verktøy og er ferdig ved å navigere i menyen på skjermen fra fjernkontrollen. Hele prosessen bør ikke ta mer enn et par minutter.

Bruksanvisning

1 Slå på TV og trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen. En skjermmenyen vises. Bruk piltastene til å navigere gjennom alternativene. Marker "Channels" fra menyen og trykk "Enter" -knappen. En ny meny vises.

2 Bruk piltastene til å navigere til "Antenna Source" delen av menyen. Trykk på høyre piltast for å endre antennekilden innstillingen til antennetypen du bruker. Hvis du har en antenne antenne, velg "Antenne", og hvis du bruker en kabeltilkobling som en antenne, velger "Kabel".

3 Marker "Scan Channels" seksjonen og trykk "Enter" -knappen. TV-apparatet starter skanning av kanalene basert på antennekilden. Denne prosessen tar et par minutter. Når skanningen er fullført, blir kanalene programmert til TVen, og er klar til å bli overvåket.