Hjemmelaget TV-antenner for Camping

Broadcast TV er gratis å se, forutsatt at du har en digital antenne koblet til en TV. Du kan se på TV mens camping ved å lage din egen digital antenne på forhånd for å ta med på turen. Noen hardware deler er nødvendig som er noen vanlige verktøy som finnes i de fleste husholdninger. Du vil også trenge noen elektriske deler fra en elektronisk eller databutikk. Din hjemmelaget digital antenne krever ingen elektronikk kompetanse.

Bruksanvisning

1 Sett et ark med avis på en arbeidsflate. Plasser tre bord på avisen med den korte enden mot deg.

2 Mål ned to inches fra toppen, høyre kant av tre bord. Mål en halv tomme over hele linja fra to-tommers mark. Lag en prikk med svart magi markør. Mål to inches over hele linja fra prikk. Lag en prikk med svart magi markør.

3 Gjenta hele denne prosessen ytterligere tre ganger.

4 Plasser en tre skrue skive over hver av prikkene. Skru en treskrue gjennom tre vaskemaskin og litt inn i hver av prikkene som bruker elektrisk skrutrekker.

5 Skjær åtte 14-tommers strimler av kobbertråd ved hjelp av wire cutters. Bøye hver ledning, slik at det dannes en tre-tommer lang ende på den ene side. Trekk de to endene av kobbertråd mot hverandre for å skape et poeng.

6 Pakk poenget med hver av de bøyde kobbertråder rundt en av de tre skruene ved hjelp av tang. Vinkel på tre tommer brede enden av hver av de kobbertråder utover enten til venstre eller høyre, avhengig av om skruen er ved den venstre eller høyre side av tre bord.

7 Cut to 22-tommers lengder av elektrisk ledning med wire cutters. Strip en halv tomme av isolasjonen på hver av endene av de to ledninger med wire strippere.

8 Plasser enden av en av de elektriske ledninger rundt den øverste, venstre tre skruene på treplate. Kjør den elektriske ledningen rundt andre fra toppen, tre skruen på høyre side. Kjør den elektriske ledningen rundt tre skruen under den som nettopp ble avviklet rundt. Vikle enden av den elektriske kabelen rundt den nederste, venstre tre skrue.

9 Plasser enden av den andre elektriske kabelen rundt den øverste, rett tre skrue. Kjør den elektriske ledningen rundt andre fra toppen, tre skruen på venstre side. Kjør den elektriske ledningen rundt tre skruen under den som nettopp ble avviklet rundt. Vikle enden av den elektriske kabelen rundt den nederste, høyre tre skrue.

10 Skru de tre skruene helt inn i treet med elektrisk skrutrekker.

11 Avisolere av av to elektriske ledninger med trådkutterne, med unntak av de områder hvor en elektrisk ledning krysser over den andre. Snu tre bord over.

12 Sett en reflekterende mesh grill skjermen på tre bord med den lange enden mot deg. Plasser de andre reflekterende mesh grill skjermene under den første med den lange enden vendt opp. Separer toppen av reflekterende mesh grillen skjermen nærmest deg fra bunnen av reflekterende mesh grillen skjermen lengst fra deg ved fire inches.

1. 3 Skru fire treskruer hver i en vertikal linje gjennom de reflekterende mesh grill skjermer og inn i tre bord ved hjelp av elektrisk skrutrekker. Snu tre bord over.

14 Strip en halv tomme av isolasjon fra hver av de to ledninger festet til den koaksiale kabelkontakten ved hjelp av wire strippere.

15 Vikle enden av den ene av ledningene fra koaksialkabelen kontakten rundt den elektriske ledning er det som ligger nærmest ved den høyre side av tre bord.

16 Vikle enden av den andre ledningen fra koaksialkabelen kontakten rundt den elektriske ledning er det nærmest ved den høyre side av tre bord.

17 Skru den ene enden av koaksialkabelen inn i koaksialkabel kontakten støpsel. Skru den andre enden av koaksialkabelen inn i koaksialkabelen inngang på den bærbare fjernsyn.

18 Stå på hjemmelaget digital TV-antenne opp mot din campingvogn eller et tre. Slå på den bærbare TV og liker å se på TV mens du er ute camping.

Hint

  • Trelim kan brukes i stedet for skruer, selv om denne kan tillate antennen å svekke og bryte fra hverandre over tid.
  • Barn og kjæledyr bør holdes borte fra arbeidsområdet når du gjør din digitale TV-antenne.