GE Digital Messaging System Instruksjoner

GE Digital Messaging System Instruksjoner


GE digital meldingssystemer, bedre kjent som telefonsvarere, registrerer meldinger fra innringere når du ikke er hjemme eller når du ikke ønsker å svare på telefonen. For at GE meldingssystemet til riktig arbeide med din fasttelefon telefon, må du følge korrekt oppsett og bruksanvisning.

Setup

GE digital telefonsvarer virker bare når den er koblet riktig til telefonlinjen og telefon. Før du kobler maskinen, sette inn et 9 volts batteri for å lagre innstillingene i tilfelle strømbrudd. Slik setter du inn batteriet, ta av batteridekselet fra bunnen av maskinen med en stjerneskrutrekker og installere batteriet. Sett på dekselet og stram skruen.

Koble den lille enden av den medfølgende strømadapteren inn i "Power" kontakten på maskinen, og koble den andre enden til en stikkontakt. Koble telefonledningen på telefonsvareren inn i telefonkontakten. Hook en telefon opp til telefonsvareren ved å koble en telefon ledning inn i "Phone" kontakten på maskinen, og koble den andre enden til telefonen. Telefonsvareren er nå klar til bruk.

innstillinger

Meldinger registrert på din GE digital telefonsvarer får en dag og klokkeslett slik at du vet når du mottar et anrop. Dagen og tidsangivelse viser bare hvis du angi dag og tid i maskinen. Hvis du vil angi dag og tid, hold "Stop / Set" knappen på maskinen til du hører en melding. Trykk på "Neste" eller "Forrige" knappene før maskinen resiterer gjeldende dag.

Deretter trykker du på "Stop / Set" knappen for å høre gjeldende time setting. Bruk "Neste" eller "Forrige" knappene før maskinen resiterer gjeldende time og trykk på "Stop / Set" knappen. Maskinen vil kunngjøre de nåværende minutter, som du kan endre med "Neste" eller "Forrige" knappene. Lagre innstillingen ved å trykke på "Stop / Set" knappen.

Når du lagrer dag og klokkeslett, går maskinen i "ring til svar" -modus. Denne innstillingen bestemmer hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer. Endre mengden ringer ved å trykke på "Neste" eller "Forrige" knappene. Trykk på "Stop / Set" knappen to ganger for å gå ut av innstillingsfunksjonen til maskinen.

Record Hilsen og lytte til meldinger

Når maskinen er satt opp kan du spille inn din hilsen. Trykk og hold "Hilsen" -knappen til du hører en tone. Når tonen er ferdig, ta opp telefonsvareren hilsen. Slipp "Hilsen" -knappen når du er ferdig.

Hvis indikatorlampen på GE digital telefonsvarer blinker, har du en innspilt melding. Trykk på "Play / Memo" -knappen for å starte avspilling av meldinger. Mens du lytter til meldinger, trykk på "Stop / Set" knappen for å stoppe meldingen "Forrige" for å starte meldingen, "Next" for å gå videre til neste melding og "Slett" for å slette meldingen.