Forskjellen mellom Radial & Axial Sikringer

Sikringer er den siste forsvarslinje i en elektrisk krets som trekker for mye strøm. Når strømmen har nådd den nominelle nivå, åpnes sikringen og strømmen stanser. En sikring kan beskrives ved sin fysiske egenskaper, spenning og strøm terskel. Aksial og radial er begreper som bidrar til å beskrive de fysikalske egenskapene til en sikring.

radial Sikringer

Merriam Webster definerer radial som "arrangert eller ha deler arrangert som stråler." Dette beskriver også radial sikring. De to ledningene til sikringen kommer ut nesten parallelt fra sikringselementet. Ledningene synes å være som stråler ut fra midten av sikringen.

Axial Sikringer

Merriam Webster definerer aksial som "av, knyttet til, eller som har egenskapene til en akse." Dette definerer også de visuelle egenskapene til en aksial sikring, der ledningene kommer rett ut hver ende. De aksiale sikring fører kommer ut på sikringen på samme akse.

Radial og aksial Applications

Søknader om radial sikringer har en tendens til å bli assosiert med kretskort. De kan installeres av maskin og okkupere en liten mengde av fast eiendom. Axial sikringer har en tendens til å bli brukt i applikasjoner der du skifter sikringen er forventet, og tilgang er viktig.