Ford Kode P1131

Trouble kode P1131 betyr at drivverket kontrollmodulen har oppdaget en mager tilstand for motor bank No.1. Kode P1131 kan være forårsaket av en vakuum-lekkasje, brennstoffinjektor problem, tenning problem eller ved en defekt oksygensensor. Du kan finne oksygen sensor som rapporterer denne tilstanden i eksosrøret for motor bank No.1, før katalysatoren.

Finn årsaken

Inspiser motorens vakuum linjer først. Skift ut vakuum linje er skadet eller lekker. Hvis vakuumledningene er i god stand, gå videre til tenningssystemet. Sjekk tennplugger, tennplugg ledninger, distributør cap og distributør rotor, i så fall utstyrt. Hvis tenningssystemet ser bra ut, har drivstoffsystemet og oksygen sensor kontrollert.