Ford Keyless Entry Instruksjoner

Ford Keyless Entry Instruksjoner


Nøkkelfrie inngangssystemer har blitt utstyrt med Fords biler siden tidlig på 1990-tallet, og denne teknologien kan programmeres av noen hjemme. Du kan synkronisere fjernkontroller, også kjent som fjernkontroller, bruker bare din tenningsnøkkelen og fjernkontroll, og du kan ha dem klar til bruk med en gang. Når programmert, kan du kontrollere dører låser, din panikkalarm og bagasjerommet utgivelse.

Bruksanvisning

1 Skriv inn din Ford med keyless fjernkontrollen, og tenningsnøkkelen og sett nøkkelen i tenningen.

2 Vri nøkkelen fra "Off" posisjon til "On" posisjon 8 ganger i løpet av 10 sekunder, slutter på "On" etter siste syklus.

3 Vent på at låsene skal klikke automatisk og trykker på og holder en knapp på keyless fjern innen 20 sekunder.

4 Hold fjernkontrollen i opptil 30 sekunder og vente på at låsene skal klikk igjen for å angi vellykket programmering.

5 Slipp knappen og fjern nøkkelen fra tenningen for å avslutte prosessen.