Dash Fjerning for en 1974 Ford lastebil

Dash Fjerning for en 1974 Ford lastebil


Dashbordet i 1974 Ford lastebil kan bli slitt eller skadet over tid. Hvis dashbordet blir skadet, da har du en økt risiko for ytterligere skade som følge når de elektroniske komponentene plassert i dashbordet er ikke lenger ordentlig beskyttet. Soling kan også føre til at dash materialet for å utvide malplassert skape sprekker og hull. Hvis noen skade har oppstått på dashbordet, bør du fjerne hele dashbordet for å erstatte eller reparere den.

Bruksanvisning

1 Skriv inn passasjersetet og åpne opp hanskerommet. Fjern de to skruene som holder boksen på plass med Phillips skrutrekker. Løft hanske ut av dashbordet.

2 Fjern resten av skruene på den nedre delen av dashbordet.

3 Løft hver av de nedre panelene nøye fra kjøretøyet.

4 Fjern festeskruene som holder radio og braketten i fronten av dashbordet.

5 Skyv radioen ut av dashbordet og ta det elektriske anlegget. Fjerne radioen og braketten.

6 Ta av instrumentpanelet. Bruk Phillips skrutrekker for å fjerne de to skruene som holder gummi rammen rundt instrumentpanelet. Fjern de tre skruene festet til panelet. Hekt den elektriske kontakten fra baksiden av instrumentpanelet. Fjern panelet fra dashbordet.

7 Fjern panelene fra øvre dashbordet. Skru resten av skruene er festet til den øvre dashbordet. Fjern hvert av panelene fra øvre dash delen for å fullføre dash fjerningen.