Common Rail dieselpumper

Common Rail dieselpumper


Common rail diesel som brukes i store lastebiler og busser i dag ble første kommersielt utgitt i 1995 av Denso. Common rail dieselsystemet har fordelen av å være drivstoffeffektive mens du har mindre utslipp og er mindre støyende enn sine common rail system forgjengere. Common rail dieselsystemet benytter to pumper for å effektivt brenne diesel til å kjøre motoren.

elektronisk Pump

Den første pumpen i common rail dieselsystemet i elektronisk styrt drivstoffpumpe. Denne pumpen er neddykket i tanken, hvor det filtrerer brennstoffet og sender den inn i systemet som skal brukes av den andre pumpe, høytrykkspumpen. Den elektroniske drivstoffpumpe benyttes i andre motorer i tillegg til common rail diesel. Fordelene med et elektronisk pumpe er at drivstoffet kan bli overført til drivstoffledninger enkelt og effektivt. I tillegg senke drivstoffpumpen i drivstofftanken har satt sikkerhetsfordeler, noe som reduserer risikoen for brann og eksplosjon i motoren.

Høytrykkspumpe

Høytrykkspumpen er den andre pumpen i common rail dieselsystemet. Når elektronisk drivstoffpumpen filtrerer ut drivstoff fra tanken og sender det til systemet, går den til den høytrykkspumpe hvor den komprimeres før går videre til skinnen. Trykket i høytrykkspumpen oppnås via virkningen av tre stempler. Stemplene for høytrykkspumpen er anordnet i en vinkelavstand tilstrekkelig til å frembringe trykk i området 150-1350 bar. Trykket blir sendt gjennom en forbindelse rør til høytrykks akkumulering kanal, eller det som kalles skinnen. Herfra blir den komprimerte brennstoff sendt i passende mengder til forbrenningskammeret i motoren.

fordeler

Presisjonen timing aktivert ved bruk av elektronisk drivstoffpumpen kombinert med høytrykkspumpen har hatt en positiv virkning på dieselmotoren. Common rail dieselsystemet hadde gjort dieselmotorer som passer for alle typer kjøretøy. Mens de siste dieselmotorer hadde en negativ bivirkning av å være støyende og utslipp overflødig damp, har common rail-systemet gjorde dieselmotorer mindre støy samtidig som mer drivstoffeffektive også, som har lagt til deres popularitet. Common rail diesel systemet har funnet popularitet blant produsenter av byens biler også, og har blitt brukt i biler produsert av Fiat og Volvo blant andre.