Comcast Dual DVR Instruksjoner

Den Comcast Dual tuner DVR kan du gjøre et opptak av et TV-program mens du ser på en annen på samme TV. Alternativt, hvis du ikke ser på TV, kan du bruke den doble DVR evne til å ta opp to TV-programmer samtidig. Den Comcast DVR setter opp på samme måte som standard kabel-set-top-bokser, og kan begynne å ta opp umiddelbart.

Bruksanvisning

1 Koble den ene enden av koaksialkabel til vegguttaket er koblet til Comcast TV-tjenesten. Fest den andre enden til "ANT IN" kontakten på baksiden av mottakeren.

2 Fest "HDMI" kabel til "HDMI" port på baksiden av mottakeren og plugg den inn i "HDMI IN" port på baksiden av TV-en. Plugg Dual dvr mottakeren til en stikkontakt og slå på TV-en.

3 Trykk på "Input" -knappen på TVen til bildet fra mottakeren vises på skjermen.

4 Bruk "Play", "Fast Forward" og "Rewind" knappene på kontrollpanelet til å styre TV-programmet du ser på. Du kan også bruke knappene til å styre live TV-program du ser på.

5 Trykk på "Record" -knappen mens du ser på et show for umiddelbart å begynne innspillingen. Alternativt, trykk på "Guide" for å vise oversikten over de tilgjengelige viser. Marker programmet du ønsker å ta opp, og trykk på "Record" -knappen. En rød prikk vises ved siden av navnet i oppføringen.

6 Trykk på "My DVR" -knappen på fjernkontrollen for å velge fra en av opptakene for å se. Marker et opptak du vil vise, og trykk på "OK" -knappen.