Car Ground Wire forsterker Installasjon

Car Ground Wire forsterker Installasjon


Installere en bil forsterker kan være vanskelig hvis du er uerfaren. Faktisk kan feil installasjon skade eller ødelegge bilen. Jording forsterkeren til kjøretøyets understell er et viktig skritt i installasjonsprosessen.

Bruksanvisning

1 Pass på at den negative batteripolen er frakoblet og at ingen makt går til forsterkeren. Dette kan forårsake gnister, elektrosjokk og brann hvis ikke fulgt.

2 Koble jordledningen til den negative terminalen på forsterkeren. Ulike forsterkere vil koble annerledes, så ta kontakt med produktet håndboken for riktige prosedyrer.

3 Crimp den U-formede kontakten inkludert i ledningsnett kit på den frie enden av bakken kabelen hvis det ikke allerede er festet.

4 Koble den andre enden av jordledningen til bilens chassis. Du må kanskje løfte opp gulvteppet i bagasjerommet for å avsløre metall kroppen. Finn en metallbolt og løsne den med en skiftenøkkel, men ikke fjerne den. Skyv den U-formede kontakten rundt den gjengede delen av bolten, skru deretter inn skruen for å holde jordledningen på plass.

5 Male over bolten ved hjelp av Q-tip for å bruke belegg. Dette gir bakken litt mer støtte og vil klistre bilen, jording wire og bolt.