Canon XL1 Instruksjoner

Canon XL1 Instruksjoner


Canon XL1 digitalt videokamera fanger opptakene, lyd og stillbilder profesjonelt og lagrer alt på en MiniDV kassett. Den XL1 har et utskiftbart linsesystem, som gjør det mulig å fjerne den aktuelle objektivet og fest kompatible spesialobjektiver. Søkeren er justerbare og kan flyttes i flere retninger for å dekke dine filming behov. Etter at XL1 er satt opp og ladet, bør du ta XL1 for et spill med noen grunnleggende operasjoner.

Bruksanvisning

1 Vri "Power" ringe på venstre side av kameraet til rektangelet ikonet eller "Easy Recording" funksjon. Strømlampen lyser rødt og ordet "Pause" vises i søkeren eller okularet. Trykk på "Start / Stopp" -knappen enten på toppen av håndtaket eller på høyre side av XL1 å starte innspillingen. Trykk på "Start / Stopp" -knappen igjen for å ta pause eller stoppe opptaket.

2 Vri "Power" dial for å velge forskjellige opptaksmoduser for ulike belysnings anledninger. Drei skiven for å velge "Auto" for regelmessig eller hver dag opptaksforhold og mulighet for å justere andre innstillinger, for eksempel eksponering og hvitbalanse. Velg "Manual" for å gjøre alle XL1 justeringer selv, slik som lukkertid og blenderåpning. Velg "Spotlight" for å filme motiver som er svært sterkt opplyst Sett skiven til "TV" for å gi lukkerhastighet prioritet over automatisk justert blenderåpning. Velg "AV" for å gi den blenderprioritet over justeres automatisk lukkerhastighet.

3 Trykk på "Zoom" hendelen på høyre side av kameraet eller på toppen av håndtaket for å zoome linsen inn eller bort fra en scene. Trykk enten på zoom-knappene mot "T" for å zoome inn på motivet. Trykk enten på zoom-knappene mot "W" for å zoome bort fra motivet. Du kan også styre zoom ved å vri zoomringen på objektivet.

4 Slå på "Power" ringe til en innspilling program som funksjonen "Easy Recording" og trykk på "Foto" knappen på håndtaket eller på høyre side av XL1 halvveis ned for å flytte inn i fotomodus og la XL1 å fokusere automatisk på emnet. Ordet "Foto" blinker inne i søkeren og fotolampen lyser grønt etter at motivet er i fokus. Fullt trykk enten av "Bilde" for å ta bildet.

5 Trykk på "Rec Search +" eller "Rec Search -" knappen mens XL1L er i "Pause" eller "Standby" -modus for å bla fremover eller bla bakover gjennom opptakene henholdsvis å finne et opptakspunkt.

6 Ta til "Power" ringe til "VCR" å se gjennom opptakene. Trykk på "Play" knappen på baksiden av håndtaket for å starte avspillingen. For å stanse båndet, trykk på "Stopp" -knappen. Trykk på "Rew" eller "FF" for å flytte bakover eller forover henholdsvis gjennom opptakene.