Bell Canada Viderekobling Instruksjoner

Bell Canada Viderekobling Instruksjoner


Bell Canada telefoner kan videresendes til en annen fasttelefon telefon, personsøker eller mobiltelefon. Viderekobling er en månedlig tjeneste i tillegg til den månedlige telefon plan og må aktiveres før den kan brukes. Tjenesten kan legges til kontoen din på nettet eller over telefon. Når viderekobling er lagt til linjen telefonen kan sendes så ofte du vil, og så lenge du vil.

Bruksanvisning

1 Dial "* 72" fra hjemmetelefonen.

2 Lytt etter tre pip etterfulgt av en summetone.

3 Slå nummeret du ønsker din for å bli videresendt til, legg på for å aktivere viderekobling.

Hint

  • Hvis nummeret du videresender du ringer til er besvart, holde linjen åpen i minst fem sekunder før du henger opp for å aktivere viderekobling.
  • Hvis linjen er opptatt eller ikke svarer, kobler samtalen og gjenta trinn viderekobling.