2007 Ford Taurus Lykte Installasjon

2007 Ford Taurus Lykte Installasjon


Kjøring med utbrent frontlys er farlig. Ikke bare risikerer du å skade deg selv og andre på veien, men du kan også få en billett. Installere nye frontlykter i 2007 Ford Taurus er en enkel oppgave. Med et par minutter og en enkelt verktøy, kan du igjen kjøre trygt om natten.

Bruksanvisning

1 Slå av motoren. Slå også av frontlys bryteren inne i bilen.

2 Åpne panseret.

3 Løsne bolten på frontlys forsamlingen med en pipenøkkel. Det er på toppen av sammenstillingen i nærheten av fronten av kjøretøyet.

4 Trekk opp de to klemmene på baksiden av frontlys forsamlingen.

5 Trekk hele frontlys montering rett ut av bilen.

6 Snu beskyttende støv skjold i forsamlingen mot klokken. Fjern skjoldet.

7 Trekk den elektriske kontakten fra lyspæren.

8 Roter pære låseringen mot klokken for å fjerne det.

9 Trekk den brukte pæren rett ut av forsamlingen.

10 Skyv inn den nye pæren. Hold pære av plast base. Berør aldri glasset.

11 Monter og installer forsamlingen ved å reversere trinn 1 til 8.