2005 Ford Explorer Head Light Switch Removal

Den 2005 Ford Explorer har frontlys bryteren montert på den nedre førersiden av dashbordet. Bryteren er erstattet som en enhet, inkludert knott og plast trim som festes til dashbordet. Skifte bryteren er ikke for involvert, men hensyn må tas når bryteren fjerner ikke å skade dashbordet.

Bruksanvisning

1 Koble den negative batterikabelen.

2 Lirk frontlys bryterhuset ut av dashbordet med en stor flat skrutrekker eller en trim panel verktøyet.

3 Trekk bryteren ut for å eksponere de to elektriske kontaktene på baksiden av bryteren. Trekk de to kontaktene og fjern bryteren.

4 Plugg kontaktene til den nye bryteren. De er forskjellige størrelser, slik at du kan ikke blande dem opp.

5 Skyv bryterhuset tilbake på dashbordet til det klikker på plass. Hekt den negative batterikabelen.

Hint

  • Når du lirke ut bryterhuset, prøve å sette et tøystykke mellom skrutrekkeren og dashbord for å hindre forlate et merke.
  • Koble fra batteriet vil slette innstillingene i den elektroniske motorstyresystemet. Den Explorer kan ikke kjøre i sin vanlige måte for ca 30 miles, mens systemet justerer seg selv.