2000 Neon Dash Removal

2000 Dodge neon dashbordet er festet til kjøretøyet ved hjelp av flere skruer. Når du fjerner skruene, kan du bare trekke dashbordet ut av Neon og heller erstatte det, reparere den, eller til og med tilgang til noen av de elektriske komponentene skjult av dashbordet. Du bør forvente å bruke mer enn 20 minutter å fjerne skruene og løfte av dashbordet.

Bruksanvisning

1 Snu Neon motor av, og åpne panseret.

2 Bruk en pipenøkkel til å fjerne den negative ( "-") batteriterminalen. Vent 10 minutter for kollisjonsputene å løsne.

3 Fjern skruen på høyre sidepanel med en stjerneskrutrekker. Fjern skruen helt til venstre sidepanelet også.

4 Løft opp på defroster vent å fjerne den. Fjern de to skruene under ventilen med en stjerneskrutrekker.

5 Trekk opp på dashbordet for å fjerne den fra bilen. Montering er reversering av fjerningen.

Hint

  • Sørg for å koble fra batteriet til Neon forhånd, eller du kan risikere kollisjonsputer distribusjon, noe som kan føre til alvorlige skader. Det er også dyrt å erstatte dem, også.